Loading..
starts in 5 seconds
When the Weather is Fine – EP8

When the Weather is Fine – EP8

เมื่ออึนซอบหายขึ้นไปภูเขาอีก แฮวอนเป็นห่วงเลยออกไปตามหา เอเจอเขาที่กระท่อมหลังเดิม แต่ท่าทางของเขาดูแข็งทื่อและเย็นชา แฮวอนคิดว่าเป็นวิธีของเขาในการปฏิเสธเธอ บรรยากาศระหว่างสองคนเปลี่ยนไป ต่อมาทั้งคู่ได้ขึ้นเขาไปด้วยกันอีก
Genres / Categories: When the Weather is Fine