Loading..
starts in 5 seconds
When the Devil Calls your Name : ตอนที่ 7

When the Devil Calls your Name : ตอนที่ 7

ฮาริบได้รู้ว่าอีกยองเป็นเด็กผู้หญิงที่เขาเคยเจอเมื่อสิบปีก่อนตอนที่เขายังใช้ชื่อว่าดงชอน เธอเป็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ละแวกบ้านเดียวกันกับเขา และชีวิตของเธอก็…
ประเภท / หมวดหมู่: When the Devil Calls your Name