วันที่ดอกไม้เบ่งบาน

เมื่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างดงเบกพบโอกาสจะมีรักครั้งใหม่ เธอต้องหาทางต้านทานตราบาปจากสังคมที่รายล้อมอยู่รอบตัว