Welcome 2 Life

จะเป็นอย่างไรหากเรากลายเป็นคนดีกว่าเดิมผ่านประสบการณ์เหนือจริง! อีแจซัง ทนายประจำสำนักงานทนายที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในเกาหลี เขามีความสามารถ แต่เขากลับรับแต่งานที่ให้ผลตอบแทนราคางาม เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ และได้ตกลงไปในโลกคู่ขนาน เขาจึงได้มีโอกาสย้อนมองชีวิตของตัวเองในชีวิตจริงและได้รู้ว่าคุณค่าอะไรที่เขาควรตามหา เราจะได้เห็นกันว่าอีแจซังได้รับบทเรียน ตัดสินใจได้ถูกต้อง และพยายามแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดได้อย่างไรใน Welcome 2 Life!