Loading..
starts in 5 seconds
To All The Guys Who Loved Me – EP5 ซับไทย

To All The Guys Who Loved Me – EP5 ซับไทย

ฮยอนจูได้ยินข่าวลือว่าจีอูอาจเป็ยเกย์ และเริ่มกังวลเมื่อโดกยอมและจีอูตัดสินใจจะเป็นรูมเมตกัน เพื่อนของฮยอนจูให้คำแนะนำไปในทางที่ว่าโดกยอมอาจรู้สึกเ หมือนจีอู นั่นยิ่งทำให้เธอสับสนยิ่งกว่าเดิม ไม่รู้ว่าควรทำทำยังไงดี ในขณะเดียวกัน โดกยอมสงสัยในตัว จีอูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ประเภท / หมวดหมู่: To All The Guys Who Loved Me