Loading..
starts in 5 seconds
ดินแดนแห่งความตาย

ดินแดนแห่งความตาย

พวกคนเป็นที่ต้องต่อสู้กับพวกมัน”พวกตายซากเดินได้”สิ่งที่คงเหลือของมนุษยชาติอยู่ภายในวงล้อมของกำแพงเมืองที่เป็นเสมือนป้อมปราการในขณะที่พวกผีดิบเดินได้กลับได้เดินท่องไปทั่วแผ่นดินกว้างใหญ่นอกกำแพงในขณะที่พวกมหาเศรษฐีและผู้มีอำนาจที่มีอยู่น้อยนิดยังคงพยายามใช้ชีวิตจอมปลอมในแบบที่เคยเป็นพวกเขาอาศัยอยู่บนที่สูงเหนือเมืองภายในหอคอยฟิดด์เลอร์สกรีนที่แยกตัวออกไปจากเมือง และถือเป็นป้อมปราการสุดท้ายของพวกชนชั้นปกครอง

นักแสดง: Asia Argento, John Leguizamo, Simon Baker
ผู้กำกับ: George A. Romero