Loading..
starts in 5 seconds
The World of the Married – EP1

The World of the Married – EP1

ซอนอูเจอลิปสติกรสเชอร์รีในเสื้อแจ็กเกตของแทโอหลังจากที่เขากลับมาจากทริปธุรกิจ หลังจากนั้นต่อมาเธอก็พบว่าผ้าพันคอที่เขาให้มีเส้นผมสีอ่อนของผู้หญิงคนหนึ่งติดอยู่ ด้วยความที่ทั้งรู้สึกกังวลและคิดมาก เธอก็สงสัยว่าสามีเธอจะนอกใจเธอหรือเปล่า จึงตามติดสังเกตเขาตั้งแต่นั้น
Genres / Categories: The World of the Married