Loading..
starts in 5 seconds
ห้องนี้ ไม่มีห่วย (The Underclass) – EP1 ห้อง F

ห้องนี้ ไม่มีห่วย (The Underclass) – EP1 ห้อง F

นักเรียนหญิงที่ตกจากห้องเด็กหัวกะทิเข้าไปพัวพันกับกลุ่มเด็กเกเรในโรงเรียนมัธยมขณะที่พยายามค้นหาตัวเอง

ประเภท / หมวดหมู่: ห้องนี้ ไม่มีห่วย