Loading..
starts in 5 seconds
The Tale of Nokdu ตอนที่ 5

The Tale of Nokdu ตอนที่ 5

ดงจูรู้แล้วว่านกดูปลอมตัวเป็นแม่ม่ายมาตลอด นกดูจึงโน้มน้าวให้ดงจูยอมให้เขาอยู่ที่หมู่บ้านต่อ เหล่าแม่ม่ายพากันพูดถึงผู้ชายที่แอบเข้ามาในหมู่บ้านเมื่อคืน และวางแผนจะจับเขาด้วยภาพร่างที่มี นกดูจึงป้อนข้อมูลผิด ๆ ให้แม่ม่าย พวกเธอจะได้หาเขาไม่เจอ
Genres / Categories: The Tale of Nokdu