Loading..
starts in 5 seconds
The Tale of Nokdu ตอนที่ 3

The Tale of Nokdu ตอนที่ 3

นกดูบังเอิญได้ยินกลุ่มแม่ม่ายที่เหมือนจะเป็นนักฆ่าคุยกันกลางดึก เขาจึงตามหนึ่งในนั้นไป ขณะเดียวกัน พ่อกับพี่ชายนกดูย้ายจากเกาะกลับเข้าฝั่ง ยุนจอซึ่งเป็นพ่อของนกดู ตัดสินใจกลับไปสะสางเรื่องที่คั่งค้างไว้
Genres / Categories: The Tale of Nokdu