Loading..
starts in 5 seconds
เคว้ง ซีซั่น 1 : ตอน 7 ประตู

เคว้ง ซีซั่น 1 : ตอน 7 ประตู

พวกนักเรียนตื่นตระหนกเมื่อเอาเรือออกไม่สำเร็จ อนันต์เข้ามาควบคุมสถานการณ์ ส่วนครามต้องกล้าพอที่จะเผชิญความจริง

ประเภท / หมวดหมู่: ซีซั่น 1