The Rain

หกปีหลังจากที่เชื้อไวรัสในสายฝนคร่าชีวิตประชากรส่วนใหญ่ในแถบสแกนดิเนเวีย สองพี่น้องได้ออกเดินทางร่วมกับบรรดาหนุ่มสาวผู้รอดชีวิตเพื่อค้นหาคำตอบและที่ปลอดภัย