Loading..
starts in 5 seconds
Star Trek Discovery: ซีซั่น 2 ตอน 2 นิวอีเดน

Star Trek Discovery: ซีซั่น 2 ตอน 2 นิวอีเดน

สัญญาณใหม่ได้ล่อให้ยานดิสคัฟเวอรี่มุ่งหน้าไปยังดาวเคราะห์ห่างไกล ซึ่งทายาทของกลุ่มมนุษย์ผู้รอดชีวิตจากสงครามที่เกิดขึ้นบนโลกเมื่อหลายศตวรรษก่อนอาศัยอยู่

ประเภท / หมวดหมู่: ซีซั่น 2