Loading..
starts in 5 seconds
Snowpiercer (ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง) – ซีซั่น 1 ตอน 8 นี่คือการเดินทางของเขา

Snowpiercer (ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง) – ซีซั่น 1 ตอน 8 นี่คือการเดินทางของเขา

ขณะที่ผู้โดยสารตู้ชั้นหนึ่งเผชิญหน้ากับเมลานีเรื่องที่ว่าใครคุมรถไฟขบวนนี้กันแน่ เลย์ตันกับผู้ร่วมขบวนการได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อเดินขบวนไปที่หัวจักร

ประเภท / หมวดหมู่: ซีซั่น 1

ซีซั่น 1

Snowpiercer (ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง) - ซีซั่น 1 ตอน 1 เริ่มจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

Snowpiercer (ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง) - ซีซั่น 1 ตอน 1 เริ่มจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

Snowpiercer (ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง) - ซีซั่น 1 ตอน 2 เตรียมรับแรงสะเทือน

Snowpiercer (ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง) - ซีซั่น 1 ตอน 2 เตรียมรับแรงสะเทือน

Snowpiercer (ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง) - ซีซั่น 1 ตอน 3 การเข้าถึงคืออำนาจ

Snowpiercer (ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง) - ซีซั่น 1 ตอน 3 การเข้าถึงคืออำนาจ

Snowpiercer (ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง) - ซีซั่น 1 ตอน 4 ไร้ผู้สร้าง

Snowpiercer (ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง) - ซีซั่น 1 ตอน 4 ไร้ผู้สร้าง

Snowpiercer (ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง) - ซีซั่น 1 ตอน 5 ความยุติธรรมไม่ได้ขึ้นขบวนมากับเรา

Snowpiercer (ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง) - ซีซั่น 1 ตอน 5 ความยุติธรรมไม่ได้ขึ้นขบวนมากับเรา

Snowpiercer (ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง) - ซีซั่น 1 ตอน 6 ปัญหามาแบบไม่ทันตั้งตัว

Snowpiercer (ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง) - ซีซั่น 1 ตอน 6 ปัญหามาแบบไม่ทันตั้งตัว

Snowpiercer (ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง) - ซีซั่น 1 ตอน 7 จักรวาลนั้นไร้ความรู้สึก

Snowpiercer (ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง) - ซีซั่น 1 ตอน 7 จักรวาลนั้นไร้ความรู้สึก

Snowpiercer (ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง) - ซีซั่น 1 ตอน 9 รถไฟต้องการเลือด

Snowpiercer (ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง) - ซีซั่น 1 ตอน 9 รถไฟต้องการเลือด

Snowpiercer (ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง) - ซีซั่น 1 ตอน 10 ขบวนรถไฟยาว 994 ตู้

Snowpiercer (ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง) - ซีซั่น 1 ตอน 10 ขบวนรถไฟยาว 994 ตู้