See

ไวรัสทำลายมนุษยชาติ คนที่รอดชีวิตกลับมาตาบอด ศตวรรษต่อมาเมื่อฝาแฝดเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการเป็นตำนานที่จะเห็นพ่อของพวกเขาจะต้องปกป้องเผ่าของเขากับราชินีที่ถูกคุกคาม