Loading..
starts in 5 seconds
Berserk (นักรบวิปลาส) – ซีซั่น 2 ตอน 6 สู้กับกองทัพปีศาจเพื่อเอาชีวิตรอด

Berserk (นักรบวิปลาส) – ซีซั่น 2 ตอน 6 สู้กับกองทัพปีศาจเพื่อเอาชีวิตรอด

คนในหมู่บ้านอีโนคต้อนรับชีร์เก้ที่เดินทางมากับกัตซ์และคนอื่นๆ อย่างเย็นชา ไม่นานหลังจากนั้น โทรลล์ฝูงใหญ่ก็บุกมาถล่มหมู่บ้าน

ประเภท / หมวดหมู่: Season 2

Season 2

Berserk (นักรบวิปลาส) - ซีซั่น 2 ตอน 1 โลกที่แตกแยก

Berserk (นักรบวิปลาส) - ซีซั่น 2 ตอน 1 โลกที่แตกแยก

Berserk (นักรบวิปลาส) - ซีซั่น 2 ตอน 2 การเดินทางในฤดูหนาว

Berserk (นักรบวิปลาส) - ซีซั่น 2 ตอน 2 การเดินทางในฤดูหนาว

Berserk (นักรบวิปลาส) - ซีซั่น 2 ตอน 3 ตราสัญลักษณ์แห่งดาบทรงพลัง

Berserk (นักรบวิปลาส) - ซีซั่น 2 ตอน 3 ตราสัญลักษณ์แห่งดาบทรงพลัง

Berserk (นักรบวิปลาส) - ซีซั่น 2 ตอน 4 ป่าแห่งสัตว์อสูร

Berserk (นักรบวิปลาส) - ซีซั่น 2 ตอน 4 ป่าแห่งสัตว์อสูร

Berserk (นักรบวิปลาส) - ซีซั่น 2 ตอน 5 โลกแอสทรัล

Berserk (นักรบวิปลาส) - ซีซั่น 2 ตอน 5 โลกแอสทรัล

Berserk (นักรบวิปลาส) - ซีซั่น 2 ตอน 7 ความลึกลับแห่งการสวดภาวนา

Berserk (นักรบวิปลาส) - ซีซั่น 2 ตอน 7 ความลึกลับแห่งการสวดภาวนา

Berserk (นักรบวิปลาส) - ซีซั่น 2 ตอน 8 ความเสื่อมทรามของคลิฟอธ

Berserk (นักรบวิปลาส) - ซีซั่น 2 ตอน 8 ความเสื่อมทรามของคลิฟอธ

Berserk (นักรบวิปลาส) - ซีซั่น 2 ตอน 9 เกราะของเบอร์เซิร์กเกอร์

Berserk (นักรบวิปลาส) - ซีซั่น 2 ตอน 9 เกราะของเบอร์เซิร์กเกอร์

Berserk (นักรบวิปลาส) - ซีซั่น 2 ตอน 10 การเดินทางเริ่มต้นในเปลวเพลิง

Berserk (นักรบวิปลาส) - ซีซั่น 2 ตอน 10 การเดินทางเริ่มต้นในเปลวเพลิง

Berserk (นักรบวิปลาส) - ซีซั่น 2 ตอน 11 ลางบอกเหตุที่ประกาศแจ้ง

Berserk (นักรบวิปลาส) - ซีซั่น 2 ตอน 11 ลางบอกเหตุที่ประกาศแจ้ง

Berserk (นักรบวิปลาส) - ซีซั่น 2 ตอน 12 เมืองของมนุษย์

Berserk (นักรบวิปลาส) - ซีซั่น 2 ตอน 12 เมืองของมนุษย์