Loading..
starts in 5 seconds
Search: WWW : ตอน 2 My Greed Has No Motivation

Search: WWW : ตอน 2 My Greed Has No Motivation

ทามีนึกว่าเธอจะโดนลงโทษฐานที่ไปก่อเรื่องในการไต่สวน แต่เรื่องกลับไม่เป็นแบบนั้น ความสัมพันธ์ของเธอกับกาคยองเหมือนจะไปไกลเกินกว่าที่จะกลับไปเป็นดังเดิมได้ และความสัมพันธ์ใหม่ที่เธอกำลังจะสร้างร่วมกันกับมอร์แกนก็ทำให้เธออยากเริ่มต้นใหม่
ประเภท / หมวดหมู่: Search: WWW
×

ติดตามเราหากคุณชอบ