Loading..
starts in 5 seconds
Rugal (ตำรวจกลคนเหนือมนุษย์) – EP2

Rugal (ตำรวจกลคนเหนือมนุษย์) – EP2

ในภารกิจทีม ณ งานแต่งงานของผู้นำองค์กรอาร์โกส กีบอมได้พบใครบางคนที่หลอกหลอนอยู่ในความทรงจำของเขา ขณะเดียวกันฮวังดึกกูก็หมดความอดทนกับการเป็นเบี้ยล่าง

Genres / Categories: Rugal