Loading..
starts in 5 seconds
Rugal (ตำรวจกลคนเหนือมนุษย์) – EP1

Rugal (ตำรวจกลคนเหนือมนุษย์) – EP1

หลังต้องเผชิญเหตุการณ์น่าเศร้าเพราะฝีมือของแก๊งอาชญากรรมโหดกลุ่มหนึ่ง คังกีบอมผู้ตาบอดได้เข้ารับการผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายดวงตาพิเศษคู่ใหม่

Genres / Categories: Rugal