Record of Youth

สองนักแสดงหนุ่มกับช่างแต่งหน้าสาวต้องต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในโลกที่ความฝันไม่ได้สำคัญเท่าชาติกำเนิด