Loading..
starts in 5 seconds
Oh My Baby – EP4 ซับไทย

Oh My Baby – EP4 ซับไทย

บรรดาแม่ๆ ทั้งหลายที่เป็นสมาชิกของนิตยสาร “เดอะ เบบี้” เริ่มบอยคอตต์เมื่อได้รู้ข่าวเรื่องที่ฮารีรับบริจาคสเปิร์มอย่างผิดกฎหมาย บริษัทของเธอเสียชื่อเสียง และฮารีถูกเพื่อนในที่ทำงานของเธอล้อเลียน เธอคิดว่าเธอเคยรู้ว่าการเป็นแม่คนคืออะไร แต่ตอนนี้เธอได้ตระหนักแล้วว่าเธอไม่รู้เลย และเธอถูกพักงานเป็นเวลา 1 เดือน
Genres / Categories: Oh My Baby