Loading..
starts in 5 seconds
My Unfamiliar Family – EP1 ซับไทย

My Unfamiliar Family – EP1 ซับไทย

จินซุกมีลูกที่เป็นผู้ใหญ่แล้วทั้งหมดสามคน และสามีของเธอก็เป็นคนขับรถบรรทุก ในเวลาที่เขาไม่ได้ทำงาน ก็จะไปปีนเขา จินซุกโทรหาลูกเพื่อที่จะเรียกมาประชุมครอบครัว และประกาศกับลูก ๆ ของเธอว่าเธอต้องการจะจบการศึกษาจากการแต่งงาน และถึงลูก ๆ จะไม่เข้าใจ จินซุกก็ตั้งใจที่จะทำตามทางของเธอ
ประเภท / หมวดหมู่: My Unfamiliar Family