Loading..
starts in 5 seconds
ทรชนคนปล้นโลก : ซีซั่น 3 ตอน 8 ผิดทาง

ทรชนคนปล้นโลก : ซีซั่น 3 ตอน 8 ผิดทาง

โตเกียวพยายามหาทางลืมความเศร้า ซิเอร์ราใช้กลยุทธ์เฉพาะตัวเพื่อมุ่งเป้าโจมตีไนโรบีที่กำลังตกอยู่ในอันตราย ส่วนซัวเรสออกตามล่าตัวราเกลต่อไป

ประเภท / หมวดหมู่: ซีซั่น 3