Loading..
starts in 5 seconds
แอปเลิฟเตือนรัก : ตอนที่ 2 ก็จะชอบ… ใครจะทำไม

แอปเลิฟเตือนรัก : ตอนที่ 2 ก็จะชอบ… ใครจะทำไม

ซอนโออยากรู้ว่าฮเยยองมีใจให้โจโจหรือเปล่าก่อนจะเล่าให้ฟังว่าเขาทำอะไรมา จากนั้นทั้งสองคนมีเหตุทะเลาะวิวาทกับจางอิลชิก

ประเภท / หมวดหมู่: แอปเลิฟเตือนรัก