Loading..
starts in 5 seconds
Ju-on: Origins (จูออน กำเนิดโคตรผีดุ) – ซีซั่น 1 EP5

Ju-on: Origins (จูออน กำเนิดโคตรผีดุ) – ซีซั่น 1 EP5

ยาซูโอะได้รู้ว่าตัวเองเกี่ยวพันกับบ้านต้องคำสาปอย่างลึกซึ้ง เมื่อมองเห็นคิโยมิแล้ว เขาก็ออกตามหาเธอ

ประเภท / หมวดหมู่: ซีซั่น 1