Loading..
starts in 5 seconds
Hotel Del Luna : ตอน 13

Hotel Del Luna : ตอน 13

ดอกไม้ที่โรงแรมเริ่มร่วงโรย เหล่าพนักงานต่างก็สงสัยว่าจะถึงเวลาให้ต้องบอกลาและจากไปยังโลกหน้าหรือยัง ในขณะเดียวกันหัวหน้าชเวก็จำแขกผู้ชายคนที่เข้ามาพักใหม่ได้และได้รู้ว่าโอกาสที่จะสะสางความแค้นที่ค้างคาและจากไปยังโลกหน้าได้มาถึงแล้ว ซอจีวอนที่กลายเป็นวิญญาณอาฆาตเริ่มพยายามเล่นงานคนรู้จักของชานซอง
ประเภท / หมวดหมู่: Hotel Del Luna
×

Follow us on Facebook