Loading..
starts in 5 seconds
ห้วงน้ำสีเลือด : ซีซั่น 2 ตอน 2 จากคนตาย

ห้วงน้ำสีเลือด : ซีซั่น 2 ตอน 2 จากคนตาย

2019 46m

เมื่อเรื่องผีของคาซานดร้าทำให้คาโรลีน่าไม่สบายใจ เอวาจึงเริ่มสืบสวนเบื้องหลังเกี่ยวกับผู้โดยสารใหม่คนนี้ ขณะเดียวกันนาตาเลียเจรจาต่อรองกับนักสืบบาเรลา

ประเภท / หมวดหมู่: ซีซั่น 2