Loading..
starts in 5 seconds
Hi Bye, Mama! (บ๊ายบายแม่จ๋า) – EP12 วันคืนที่ฉันถูกลืมเลือน

Hi Bye, Mama! (บ๊ายบายแม่จ๋า) – EP12 วันคืนที่ฉันถูกลืมเลือน

คังฮวาตกตะลึงเมื่อได้ยินซออูเรียกชื่อของยูรี หลังจากนั้นยูรีก็พยายามทำความเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นและต้องรับมือกับหมอผี

Genres / Categories: Hi Bye, Mama