Loading..
starts in 5 seconds
Hi Bye, Mama! (บ๊ายบายแม่จ๋า) – EP10 ที่ของคุณที่ฉันไม่อาจเอื้อมถึง

Hi Bye, Mama! (บ๊ายบายแม่จ๋า) – EP10 ที่ของคุณที่ฉันไม่อาจเอื้อมถึง

ยูรีเริ่มเป็นพี่เลี้ยงซออูเพราะมุ่งมั่นที่จะขับไล่ผีเจ้าที่ให้ออกจากบ้านนั้น ส่วนคังฮวาทำลายของสำคัญเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ประเภท / หมวดหมู่: Hi Bye, Mama
×

Like us on Facebook