Loading..
starts in 5 seconds
Her Private Life : ตอน 8 ผู้กำกับทัศนศิลป์

Her Private Life : ตอน 8 ผู้กำกับทัศนศิลป์

เพื่อให้มีนิทรรศการครั้งนี้ต่อไป ไรอันกับด็อกมีจึงพยายามโน้มน้าวชเวดาอิน ผู้กำกับทัศนศิลป์ ให้มาทำงานกับชาชีอัน เพื่อที่ชาชีอันจะมาร่วมทำนิทรรศการด้วย อย่างไรก็ตาม ตอนที่พวกเขามาช่วยจัดสตูดิโอเพื่อชักจูงเธอ ดาอินก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วไรอันกับด็อกมีไม่ได้เป็นแฟนกันจริง ๆ จากนั้นดาอินจึงบอกด็อกมีว่าไรอันอยากจบความสัมพันธ์ของพวกเขา และได้บอกด็อกมีไปด้วยว่าเธอชอบเขา
Genres / Categories: Her Private Life