Loading..
starts in 5 seconds
Her Private Life : ตอน 7 งานแฟนไซน์

Her Private Life : ตอน 7 งานแฟนไซน์

พ่อแม่ของด็อกมีบังเอิญเจอด็อกมีกับไรอันที่หน้าบ้านของด็อกมี จึงชวนไรอันไปกินมื้อเย็นที่บ้านของพวกเขา ในขณะเดียวกัน ทั้งด็อกมีและฮโยจินก็โดนจับสุ่มเลือกให้ได้เข้างานแฟนไซน์ของชีอัน ฮโยจินไม่รู้ว่าชีอันคือชีวิตเป็นใคร แต่ก็ขอคุยกับเธอ ด็อกมีที่กำลังอึ้งอยู่นั้นจึงวิ่งหนีฮโยจินแทบป่าราบจนล้มข้อเท้าแพลง

Genres / Categories: Her Private Life