Loading..
starts in 5 seconds
Her Private Life : ตอน 2 ไล่ออก

Her Private Life : ตอน 2 ไล่ออก

ด็อกมีโดนไล่ออกเพราะเกิดเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับงานนิทรรศกาลของอาจารย์อัน ไรอันได้มารู้ความจริงเบื้องหลังและพยายามชักชวนให้ด็อกมีกลับมาร่วมงานกับเขาอีก แต่เขาก็เปลี่ยนใจเธอไม่ได้ ในขณะเดียวกัน ด็อกมีที่กำลังโมโหไรอันอยู่นั้นก็แก้แค้นเขาด้วยการใส่กาแฟลงไปในเครื่องดื่มของเขา

Genres / Categories: Her Private Life