Loading..
starts in 5 seconds
Fix You – EP9 ซับไทย

Fix You – EP9 ซับไทย

อีชีจุนถามจียองวอนว่าทำไมเธอถึงส่งฮันอูจูมาให้เขา และเธอก็บอกเขาว่า มันเป็นเพราะเธอเป็นห่วงที่เขาไม่สามารถข้ามผ่านเรื่องเมื่อแปดปีก่อนได้ ในขณะเดียวกัน อยู่ ๆ อีแทคคยองก็จำอีชีจุนได้ และบอกความในใจที่เขาไม่เคยบอกอีชีจุนมาก่อน
Genres / Categories: Fix You