Loading..
starts in 5 seconds
Fix You – EP10 ซับไทย

Fix You – EP10 ซับไทย

ฮันอูจูลาออกจากงานการแสดงบำบัด และอีชีจุนก็ขอให้จียองวอนดูแลเธอต่อ อีชีจุนได้รับการแจ้งเตือนจากตำรวจ เกี่ยวกับเรื่องที่มีคนรายงานว่าเขาละเมิดกฎทางการแพทย์ ในขณะเดียวกัน พัคลูโอ อดีตคนไข้ของอีชีจุนก็ทำอะไรบางอย่างที่ทุกคนคาดไม่ถึง
Genres / Categories: Fix You