Fire Force

เมื่ออยู่ๆ ร่างของผู้คนก็มีไฟลุกท่วม เด็กหนุ่มผู้มีพลังควบคุมเพลิงจึงเข้ามาเป็นสมาชิกหน่วยดับเพลิงพิเศษซึ่งมีหน้าที่ป้องกันโตเกียวไม่ให้วอดวาย

Season 1

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 1 ชินระ คุซาคาเบะเข้าประจำการ

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 1 ชินระ คุซาคาเบะเข้าประจำการ

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 2 หัวใจของพลดับเพลิง

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 2 หัวใจของพลดับเพลิง

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 3 การแข่งขันของพลดับเพลิงใหม่

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 3 การแข่งขันของพลดับเพลิงใหม่

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 4 ฮีโร่กับปรินเซส

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 4 ฮีโร่กับปรินเซส

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 5 เปิดศึก

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 5 เปิดศึก

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 6 ประกายแห่งคำมั่นสัญญา

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 6 ประกายแห่งคำมั่นสัญญา

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 7 เริ่มตรวจสอบหน่วยหนึ่ง

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 7 เริ่มตรวจสอบหน่วยหนึ่ง

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 8 แมลงไฟลุก

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 8 แมลงไฟลุก

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 9 เจตนาร้ายที่ลุกลาม

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 9 เจตนาร้ายที่ลุกลาม

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 10 คำสัญญา

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 10 คำสัญญา

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 11 การก่อตั้งหน่วยดับเพลิงพิเศษแปด / นักดับเพลิงที่แกร่งที่สุด

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 11 การก่อตั้งหน่วยดับเพลิงพิเศษแปด / นักดับเพลิงที่แกร่งที่สุด

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 12 คืนก่อเหตุในอาซาคุสะ

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 12 คืนก่อเหตุในอาซาคุสะ

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 13 วางกับดักไว้แล้ว

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 13 วางกับดักไว้แล้ว

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 14 เปลวเพลิงที่ช่วยคุ้มครอง

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 14 เปลวเพลิงที่ช่วยคุ้มครอง

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 15 ความฝันของช่างเหล็ก

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 15 ความฝันของช่างเหล็ก

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 16 พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกัน

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 16 พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกัน

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 17 ดำ ขาว และเทา

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 17 ดำ ขาว และเทา

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 18 ความลับของการควบคุมเปลวไฟ

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 18 ความลับของการควบคุมเปลวไฟ

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 19 บุกเนเธอร์

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 19 บุกเนเธอร์

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 20 สู้ให้สมศักดิ์ศรี

Fire Force (หน่วยผจญคนไฟลุก) - ซีซั่น 1 ตอน 20 สู้ให้สมศักดิ์ศรี