Loading..
starts in 5 seconds
Extra-ordinary You – EP27

Extra-ordinary You – EP27

โดฮวาและฮารุช่วยกันเปลี่ยนฉากของดันโอ ฮารุไปที่โรงพยาบาลและสลับเวชระเบียนของดันโอกับคนอื่น ทำให้เธอไม่ต้องเข้าผ่าตัดแล้ว แต่แบคคยองกลับบอกฮารุว่าฮารุเป็นคนทำให้ดันโอตาย และบอกเขาให้เลิกเปลี่ยนเรื่องราวเพื่อไม่ให้ทุกอย่างเลวร้ายไปกว่านี้
ประเภท / หมวดหมู่: Extra-ordinary You