Loading..
starts in 5 seconds
Doctor Prisoner : ตอน 4 อีเจกลายเป็นผอ.คนต่อไป

Doctor Prisoner : ตอน 4 อีเจกลายเป็นผอ.คนต่อไป

อีเจผ่าตัดให้แจฮวาน มินชิกพยายามห้ามแต่แจจุนปรากฏตัวขึ้นและอนุญาตให้เขาผ่าตัดได้ อีเจขอเป็นผู้อำนวยการต่อจากมินชิก หลังจากนั้นสองสัปดาห์ อีเจก็ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการการแพทย์ของเรือนจำคนต่อไป

Genres / Categories: Doctor Prisoner