Loading..
starts in 5 seconds
Doctor Prisoner : ตอน 3 แกต้องขอร้องฉัน

Doctor Prisoner : ตอน 3 แกต้องขอร้องฉัน

เกิดอุบัติเหตุรถยนต์และแจฮวานที่อาการสาหัสก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างลับ ๆ มินชิกรู้ว่าอีเจเป็นคนเดียวที่จะช่วยแจฮวานได้ แต่ก็ยังไม่ยอมให้เขาผ่าตัด ด้านอีเจก็รักษาแจฮวานและบอกว่าอีกฝ่ายมีเวลาเหลือไม่มากหลังจากได้รับการรักษาเบื้องต้นแล้ว

Genres / Categories: Doctor Prisoner