Loading..
starts in 5 seconds
Doctor Prisoner : ตอน 2 อีเจได้พบแจฮวาน

Doctor Prisoner : ตอน 2 อีเจได้พบแจฮวาน

อุบัติเหตุรถยนต์ที่เกิดจากฝีมือแจฮวานทำให้มีผู้บาดเจ็บมากมายถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลแทกัง อีเจต้องเข้าผ่าตัดช่วยชีวิตคนท้อง แต่แจฮวานก็ก่อเรื่องจนทำให้คนไข้เสียชีวิต อีเจถูกกล่าวหาว่าบกพร่องในหน้าที่จนต้องเสียงานไป

ประเภท / หมวดหมู่: Doctor Prisoner