Loading..
starts in 5 seconds
Chocolate – EP3

Chocolate – EP3

เมื่อคังมาถึงกรีซ ชายองก็ได้รู้เรื่องของมินซอง จากนั้นก็กลับไปเกาหลีเพื่อทำซุปที่เขาอยากกินนักหนา

ประเภท / หมวดหมู่: Chocolate ช็อกโกแลตสื่อสายใย
×

Like us on Facebook