Chocolate ช็อกโกแลตสื่อสายใย

มื้ออาหารที่ตราตรึงในความทรงจำเชื่อมสายใยอดีตและปัจจุบัน นายแพทย์หนุ่มและเชฟสาวมีโอกาสหวนรำลึกถึงวันวานเมื่อได้มาทำงานที่หออภิบาลผู้ป่วย