Chernobyl

บทละครเรื่องจริงของหนึ่งในหายนะที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์อุบัติเหตุนิวเคลียร์จากหายนะที่เชอร์โนบิล เรื่องราวของชายหญิงผู้กล้าหาญผู้เสียสละเพื่อปกป้องยุโรปจากภัยพิบัติที่คาดไม่ถึง