Loading..
starts in 5 seconds
A Piece of Your Mind – EP9

A Piece of Your Mind – EP9

ความรักที่ไม่สมหวังของซออูได้พัฒนาเป็นความรู้สึกร่วมกันระหว่างเธอกับฮาวอน พวกเขามีช่วงเวลาดี ๆ ด้วยกันที่บ้านที่เป็นที่อยู่ส่งของ ซออูเดบิวต์เป็นวิศวกรเสียงด้วยการอัดเสียงให้อินอุค อยู่ ๆ ฮุนก็พบจดหมายของจีซูที่สวน
ประเภท / หมวดหมู่: A Piece of Your Mind