Loading..
starts in 5 seconds
The BAR

The BAR

บาร์ในมาดริดแห่งนี้กลายเป็นที่ซ่อนตัวของเหล่าพยานจากเหตุการณ์ฆาตกรรม แต่แล้วเมื่อเรื่องราวน่าผวาและจำนวนศพค่อยๆ เพิ่มขึ้น พวกเขาก็เริ่มระแวงกันเอง