Loading..
starts in 5 seconds
Boy Erased

Boy Erased

จาเร็ดลูกชายของศิษยาภิบาลผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์ในเมืองเล็ก ๆ ของอเมริกาถูกพ่อแม่ของเขาอายุ 19 ปีเจเร็ดเผชิญกับคำขาด: เข้าร่วมโครงการบำบัดการแปลงเพศเกย์ – หรือถูกเนรเทศและหลบเลี่ยงอย่างถาวรจากครอบครัวเพื่อนและ ความเชื่อ

Director: Joel Edgerton