Loading..
starts in 5 seconds
BNK48: Girls Don’t Cry

BNK48: Girls Don’t Cry

เหล่าสมาชิกกลุ่มไอดอล BNK48 จะมาเปิดหัวใจและประสบการณ์เบื้องหลังซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่การฝึกซ้อม แสงสี และชื่อเสียง

Genres / Categories: ชีวประวัติ