Loading..
starts in 5 seconds
โปเกมอน : ความแค้นของมิวทู

โปเกมอน : ความแค้นของมิวทู

หลังตอบรับคำเชิญจากเทรนเนอร์ปริศนา ซาโตชิ คาซุมิ และทาเคชิก็ได้พบมิวทู โปเกมอนอัจฉริยะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อท้าดวลพวกเขา

ผู้กำกับ: Motonori Sakakibara, Tetsuo Yajima